Protikuřácký zákon tisková zpráva

E-cigarety bude možné používat v restauracích a barech i po 31. květnu 2017 Dne 31. května 2017 vstoupí v platnost tzv. „protikuřácký zákon“, který mimo jiné zakáže kouření ve všech typech restaurací a barů. Tento zákaz se však nevztahuje na elektronické cigarety, které jsou v restauracích i nadále povoleny. „Jsme rádi, že stát pochopil, že je zásadní rozdíl mezi klasickými cigaretami a elektronickou cigaretou. Platná verze zákona proto počítá s tím, že lidé mohou v barech a restauracích užívat e-cigaretu bez omezení“, uvádí k novému zákonu prezident Komory Robert Hrdlička.


Elektronická cigareta je zařízením, v němž se pomocí elektrického proudu odpařuje tekutina, která
může a nemusí obsahovat nikotin. Zákon má za cíl omezit kouření, tedy spalování tabáku. E-cigareta
funguje na principu zahřívání, proto je logické, že je ze zákazu vyjmuta. Podle mnoha odborných studií
z celého světa je zřejmé, že pro uživatele představuje pouze minimální zdravotní riziko a je
neporovnatelně méně škodlivá než klasická cigareta. „
V elektronických cigaretách nic nehoří a nevzniká
v nich kouř. Zdravotní riziko je zanedbatelné nebo žádné
“, sdělila k tématu prof. Eva Králíková a dodala:
a ani pasivní kouření u e-cigaret není důvodem k obavám“. To je klíčové zejména proto, že ochrana
hostů i personálu v restauračních zařízeních byla hlavním argumentem zastánců zákazu kouření.
Právě fakt, že v elektronických cigaretách nedochází k procesu hoření a neuvolňují se nebezpečné
chemické látky zásadně škodlivé lidskému zdraví, nakonec vedl k této verzi zákona. Jde o nástroj
takzvaného principu snížené škodlivosti. Ten předpokládá, že stát by měl vytvořit lepší podmínky pro
ty výrobky, které pro kuřáky představují méně škodlivou alternativu klasickému kouření. Robert
Hrdlička k tomu uvádí: „
Věřím, že se elektronické cigarety mohou stát pro mnoho současných kuřáků
vhodnou alternativou. Je dobře, že se jejich postavení v novém zákoně zlepšilo
“.
Zákaz používat elektronické cigarety nicméně nově platí například na letištích, v dopravních
prostředcích a čekárnách, na sportovištích, ve školách a ve všech veřejných budovách. Konkrétně to
definuje §8 zákona 65/2017 Sb., který přesně vymezuje prostory, v nich je zakázáno kouřit a případně
i užívat elektronické cigarety. Kontrolu, zda se zákaz kouření či užívání elektronických cigaret dodržuje,
provádějí krajské hygienické stanice, Policie ČR a případně i obecní policie. „
Částečné omezení užívání
elektronických cigaret bereme jako určitý kompromis
“, uzavírá Robert Hrdlička.